Công Ty Cổ Phần Toptech Việt Nam
Sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh

Báo động Ezviz

Bộ trung tâm báo động có kết nối internet •Báo động thời gian thực - điều khiển bật tắt, nhận cảnh báo bằng ứng dụng EZVIZ trên điện thoại
Bộ trung tâm báo động có kết nối internet / 3G •Điều khiển bật tắt bằng ứng dụng EZVIZ trên điện thoại hoặc điều khiển từ xa  •Báo động…