Công Ty Cổ Phần Toptech Việt Nam
Sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh

Camera giám sát

 Đầu ghi hình DVR 32 kênh 1MP/2MP Lite hỗ trợ 32 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS. - Hỗ trợ 32 kênh video và 1 kênh âm thanh vào. - Hỗ trợ gán…
Đầu ghi hình DVR 24 kênh 1MP/2MP Lite hỗ trợ 24 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS. - Hỗ trợ 24 kênh video và 1 kênh âm thanh vào. - Hỗ trợ gán được…
 Đầu ghi hình DVR 16 kênh 1MP/2MP Lite hỗ trợ 16 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS. - Hỗ trợ 16 kênh video và 1 kênh âm thanh vào. - Hỗ trợ gán…
 Đầu ghi hình DVR 16 kênh 1MP/2MP Lite hỗ trợ 16 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS. - Hỗ trợ 16 kênh video và 1 kênh âm thanh vào. - Hỗ trợ gán…
 Đầu ghi hình DVR 8 kênh 1MP/2MP Lite hỗ trợ 8 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS. - Hỗ trợ 8 kênh video và 1 kênh âm thanh vào.  - Hỗ trợ gán…
 Đầu ghi hình DVR 4 kênh 1MP/2MP Lite hỗ trợ 4 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS. - Hỗ trợ 4 kênh video và 1 kênh âm thanh vào.  - Hỗ trợ gán…
Đầu ghi hình DVR 32 kênh 3MP/4MP Lite hỗ trợ cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS. - Hỗ trợ gán được 2 camera IP 4MP (lên tới 34 camera IP khi tắt các kênh analog). …
- Đầu ghi hình DVR 24 kênh 3MP/4MP Lite hỗ trợ cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS. - Hỗ trợ gán được 2 camera IP 4MP (lên tới 26 camera IP khi tắt các kênh analog). …
Đầu ghi hình DVR 4 kênh - 4MP Lite ■16 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/CVI/AHD/CVBS,  ■16 kênh video & 1 kênh âm thanh vào,  ■Gán được 4 camera IP 6MP…
Đầu ghi hình DVR 4 kênh - 4MP Lite ■16 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/CVI/AHD/CVBS,  ■16 kênh video & 1 kênh âm thanh vào,  ■Gán được 4 camera IP 6MP