Công Ty Cổ Phần Toptech Việt Nam
Sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh

Switch PoE

Mã sản phẩm: XS-S1960-24GT4SFP-UP-H Layer 2+ Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 370W Cổng mạng: 4x 1000M SFP 24x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T [H-PoE cổng 1-4] tổng công suất 370W
Mã sản phẩm: XS-S1920-26GT2SFP-LP-E Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 185W Cổng mạng: 2x 1000M SFP | 2 x 10/100/1000BASE-T 24x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T tổng công suất…
Mã sản phẩm: XS-S1920-24T2GT2SFP-P-E Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100BASE-T công suất 370W Cổng mạng: 2x 1000M SFP | 2 x 10/100/1000BASE-T 24x PoE/PoE+ 10/100 BASE-T tổng công suất 370W…
Mã sản phẩm: XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100BASE-T công suất 185W Cổng mạng: 2x 100M SFP | 2 x 10/100/1000BASE-T 24x PoE/PoE+ 10/100 BASE-T tổng công suất 185W…
Mã sản phẩm: XS-S1960-10GT2SFP-P-H Layer 2+ Smart Managed PoE Switch 10 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 125W Cổng mạng: 2x 1000M SFP & 10x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T tổng công suất 125W CPU Memory: 512MB…
Mã sản phẩm: XS-S1920-9GT1SFP-P-E Layer 2 Smart Managed PoE Switch 9 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 125W Cổng mạng: 1x 1000M SFP & 8x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T tổng công suất 125W CPU Memory: 256MB…
Mã sản phẩm: RG-S1826G-P Unmanaged Switch PoE 24 cổng 10/100/1000BASE-T, tổng công suất 370W Cổng mạng: 2xGE SFP & 24x PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T Auto MDI/MDI-X | Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps | Quạt làm…
Mã sản phẩm: RG-ES126G-P-L Unmanaged Switch PoE 24 cổng 10/100/1000BASE-T, tổng công suất 370W Cổng mạng: 2x 1000M SFP & 24x PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T Auto MDI/MDI-X | Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps | Quạt làm…
Mã sản phẩm: RG-ES126G-LP-L Unmanaged Switch PoE 24 cổng 10/100/1000BASE-T, tổng công suất 180W Cổng mạng: 2x 1000M SFP & 24x PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T Auto MDI/MDI-X | Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps | Quạt làm…
Mã sản phẩm: RG-S1810G-P Unmanaged Switch PoE 8 cổng 10/100/1000 BASE-T, tổng công suất 124W Cổng mạng: 2x 1000M SFP & 8x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T Auto MDI/MDI-X | Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps Nguồn cung…