Công Ty Cổ Phần Toptech Việt Nam
Sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh

Turbo DVR

Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 8MP & 5 MP - 04 ổ cứng • 32 ngõ vào video, 04 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 8MP & 5 MP - 04 ổ cứng • 24 ngõ vào video, 04 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD…
Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 8MP & 5 MP - 04 ổ cứng • 04/08/16 ngõ vào video, 04 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD…
Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 8MP & 5 MP - 04 ổ cứng • 04/08/16 ngõ vào video, 04 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD…
Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 8MP & 5 MP - 04 ổ cứng • 04 ngõ vào video, 04 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - Không có cổng báo động •16 ngõ vào video, 01 cổng audio input. Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog •Gán…
Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - Không có cổng báo động •08 ngõ vào video, 01 cổng audio input. Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog •Gán…
Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - Không có cổng báo động •04 ngõ vào video, 01 cổng audio input. Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog •Gán…
Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 8 kênh - Không hỗ trợ cổng Alarm • Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 5MP/HDCVI/AHD , Analog camera  * Đầu ghi 7208HUHI-K hỗ trợ 4 camera IP 6MP, 
Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 4 kênh - Không hỗ trợ cổng Alarm • Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 5MP/HDCVI/AHD , Analog camera  • H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính…
Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 8 kênh - Không hỗ trợ cổng Alarm • Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 5MP/HDCVI/AHD , Analog camera  * Đầu ghi 7208HUHI-K hỗ trợ 4 camera IP 6MP, 
Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 4 kênh - Không hỗ trợ cổng Alarm • Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 5MP/HDCVI/AHD , Analog camera  • H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính…